Reunions de junta

PROPERA REUNIÓ JUNTA

26-11-19

Us convoco el proper dimarts 26 de novembre, a les 19:30h, a l’institut, a la reunió de junta de l’Ampa sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior

2.-    Reunió Comissió Representativa Institucional de Pla Educatiu d’Entorn. 28/11/19, 9:30h

3.- Presentació d’un primer esbós de l’estat de comptes del curs anterior i esbós de per on aniran les línies generals del pressupost anual (Ingressos i despeses del curs present).

4.-  Convenis Aprenentatge Servei 3r ESO. Millores al propi centre educatiu.

5.-Reunió amb  Verònica Oltra, regidora de mobilitat Ajuntament Cardedeu. 15/11/19

5.- Precs i preguntes


La Junta de l’AMPA es reuneix, generalment,els primer/últims dimarts de cada mes a les 19:30 al mateix institut. S’envia un correu a les persones interessades amb l’ordre del dia i detalls de dia i hora.

Si vols rebre aquest correu i formar part de la Junta, et convidem a venir a la propera reunió.

TOTHOM HI ÉS BENVINGUT!

 

Una vegada aprovades, les actes de les reunions estan disponibles per als socis prèvia sol·licitud.