Junta directiva curs 2020/21

La junta directiva composada per vocals, tresorera, secretari, vicepresident i president.

Per al curs 2021/22 aquesta és la seva composició:

President: Maite Leiva

Vicepresident: —

Tresorera: Laeticia Georges

Secretari: Alfredo  Pérez

Vocals:  Elisendà Buscà, Elisabet Roig .

HI VOLS PARTICIPAR?

Totes les mares i pares que vulguin poden ser part d’aquesta Junta.

És important la participació activa ja sigui periòdicament en les reunions, com de forma esporàdica en l’organització o execució dels diferents actes i accions.

Comptem amb tothom!